Atatürk Faculty of EducationFrench Language Teaching

French Language Teaching

Genel Bilgiler 

 

Doç. Dr. Füsun Şavlı

Anabilim Dalı Başkanı

Fransızca Öğretmenliği Anabilim Dalında, Fransızca öğretmeni  yetiştirmeye yönelik eğitim verilmektedir. Dört senelik bir lisans programıdır. Öğretmen adaylarının yabancı dil olarak Fransızca’larının geliştirilmesine yönelik olarak verilen dilbilgisi, dilbilim, edebiyat, çeviri gibi alan derslerinin yanı sıra yabancı dil öğretim yöntemleri gibi mesleki dersler de verilmektedir. Öğretmen adaylarına, seçmeli dersler aracılığı ile kültürel ve mesleki konularda kendilerini geliştirme olanağı sağlanmaktadır. Sonuç olarak, programın amacı, öğretmen adaylarına Fransızca’da yeterli dil hakimiyeti kazanmalarına yardımcı olmak ve kendilerine, Fransız dili, kültürü ve edebiyatını yabancı bir dil olarak öğretebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri edindirmektir.

İş Alanları

Fransızca Öğretmenliği Anabilim Dalı'ndan mezun olanlar ilk ve orta öğretim kurumlarında Fransızca öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca, özel sektörde, elçiliklerde, turizm ile ilgili firmalarda ve mütercim-tercümanlık alanında çalışabilmektedirler.

 Üniversitemizin Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı Fransızca Öğretmenliği Programında lisans sonrası tezli yüksek lisans ve doktora yapma imkanı vardır.

 

 

Bölüm hakkında detaylı bilgi ve ECTS kredilerini Türkçe olarak buradan bulabilirsiniz.

You can detailed information about the curriculum of the department and ECTS credits in English by click here.